Bezoek van Minister Plasterk aan het Lasercentrum VU

Op 7 October 2009 heeft Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen een werkbezoek gebracht aan het Lasercentrum van de Vrije Universiteit. Bij deze gelegenheid heeft hij nogmaals bevestigd dat per 1-1-2011 per jaar 10 miljoen Euro extra beschikbaar zal komen voor vernieuwing in onderwijs en onderzoek in de natuurkunde en de scheikunde (10 miljoen voor elk). Het is de bedoeling dat dit voor de duur zal zijn van 6 jaar, waarna een evaluatie zal plaatsvinden.
Tijdens zijn bezoek op 7 Oct. heeft de Minister de comissie Breimer geinstalleerd die zal toezien op de verdeling van de gelden en de honorering van de plannen. Plannen zijn reeds vastgelegd in het Actieplan-Natuurkunde en het Actieplan-Scheikunde. Toegevoegd aan deze landelijke plannen hebben de beide natuur- en scheikunde afdelingen van de twee Amsterdamse universiteiten (UvA en VU) een gezamenlijk plan uitgewerkt.

Foto-impressie van het bezoek van de minister.

photo
De minister krijgt uitleg van promovendus Andy Stahl bij zijn femtoseconde infrarood-laser opstelling.


photo photo
Prof. Marloes Groot informeert de Minister (met op de achtergrond de leden van de Comissie Breimer) over het gebruik van femtoseconde lasers in de studie van eiwit-dynamika, fotosynthese-processen en de mogelijke toekomst van artificiele fotosynthese.

photo
Masters student Freek van Weerdenburg (UvA en VU) geeft uitleg bij zijn poster over de mogelijk variatie van natuurconstanten, het onderwerp van zijn masters scriptie.


photo photo
De Minister bestudeert het weefsel van zijn vingertoppen met de nieuwe OCT (Optical Coherence Tomography) opstelling van Prof. Johannes de Boer.

photo
De Minister neemt nog een kijkje bij de twee scheikundestudenten, Jeroen Pauwe (links) en Othmar Popken (op de rug gezien), die een practicumproef doen met een laser (ijking van golflengtes aan een jodium standaard).


photo photo
Lex Bouter, Rector magnificus van de Vrije Universiteit, spreekt een welkomstwoord tot de minister en genodigden.


photo photo
Tijdens zijn toespraak, waarin hij de comissie Breimer installeert laat de minsiter niet na zijn visie te geven op fundamenteel onderzoek ("focus en massa is OK, maar het moet geen eigen leven gaan leiden"). Onderwijl geeft hij nog een college over DNA, Ribosomen en de recente Nobelprijs. Verder deelt hij het gehoor mee dat het fundamentele onderzoek gevrijwaard zal blijven in de komende grote bezuinigingsoperaties ("de 20% plannen").

photo photo
Prof. Douwe Breimer, hoofd van de commissie (links) en Prof. Alfred Bliek (rechts) geven een reactie op de toespraak van de minister.